Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

LamChuTaiChinh.Com là trang thông tin tổng hợp cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và so sanh đánh giá các sản phẩm vay tiền nhanh, vay tín chấp, mở thẻ tín dụng và cầm đồ online có địa chỉ website tại : https://lamchutaichinh.com/..

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để biết rõ về những thông tin thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại LamChuTaiChinh.Com

01. LamChuTaiChinh.Com thu thập thông tin cá nhân nào?

LamChuTaiChinh.Com không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập. Trừ khi bạn chủ động email cho chúng tôi thông qua email: lienhe@lamchutaichinh.com

02. Bảo vệ thông tin khách truy cập

LamChuTaiChinh.Com sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập vào https://lamchutaichinh.com/.

03. Việc sử dụng Cookie?

LamChuTaiChinh.Com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

04. Các bên thứ ba

Không thu thập thông tin khách truy cập nên LamChuTaiChinh.Com cũng không có bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

05. Các chương trình liên kết

LamChuTaiChinh.Com có thể cung cấp tin tức khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên website LamChuTaiChinh.Com. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, LamChuTaiChinh.Com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

06. Quảng cáo của Google

LamChuTaiChinh.Com có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên website LamChuTaiChinh.Com. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

LamChuTaiChinh.Com cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến LamChuTaiChinh.Com